Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2020

afercia
16:42
3464 1be8 500
- Vi Keeland - "Seks, nie miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 07 2019

afercia
20:23
Są takie warstwy duszy, które powinno się odsłaniać jedynie przed kimś, kto będzie umiał je kochać. A ciekawscy niech pozostaną w niepewności.
— znalezione.
afercia
20:21
Pamiętaj, że nie ma granic. Horyzont przesuwa się za każdym razem, gdy dojedziesz do tego, co zdawało się kresem.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
afercia
20:21
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo via48hrs 48hrs
afercia
20:20
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
afercia
20:19
1975 aa6c
Reposted frommodiglovinne modiglovinne via48hrs 48hrs

June 24 2019

afercia
09:52
Cicho, cicho dzieci. To nie demony, nie diabły... Gorzej. To ludzie.
— Andrzej Sapkowski – Wieża jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
afercia
09:28
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"

May 09 2020

afercia
16:42
3464 1be8 500
- Vi Keeland - "Seks, nie miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 07 2019

afercia
20:23
Są takie warstwy duszy, które powinno się odsłaniać jedynie przed kimś, kto będzie umiał je kochać. A ciekawscy niech pozostaną w niepewności.
— znalezione.
afercia
20:21
Pamiętaj, że nie ma granic. Horyzont przesuwa się za każdym razem, gdy dojedziesz do tego, co zdawało się kresem.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
afercia
20:21
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo via48hrs 48hrs
afercia
20:20
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
afercia
20:19
1975 aa6c
Reposted frommodiglovinne modiglovinne via48hrs 48hrs

June 24 2019

afercia
09:52
Cicho, cicho dzieci. To nie demony, nie diabły... Gorzej. To ludzie.
— Andrzej Sapkowski – Wieża jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood

November 07 2019

afercia
20:23
Są takie warstwy duszy, które powinno się odsłaniać jedynie przed kimś, kto będzie umiał je kochać. A ciekawscy niech pozostaną w niepewności.
— znalezione.
afercia
20:21
Pamiętaj, że nie ma granic. Horyzont przesuwa się za każdym razem, gdy dojedziesz do tego, co zdawało się kresem.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
afercia
20:21
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo via48hrs 48hrs
afercia
20:20
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
afercia
20:19
1975 aa6c
Reposted frommodiglovinne modiglovinne via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...