Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2020

afercia
16:42
3464 1be8 500
- Vi Keeland - "Seks, nie miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 07 2019

afercia
20:23
Są takie warstwy duszy, które powinno się odsłaniać jedynie przed kimś, kto będzie umiał je kochać. A ciekawscy niech pozostaną w niepewności.
— znalezione.
afercia
20:21
Pamiętaj, że nie ma granic. Horyzont przesuwa się za każdym razem, gdy dojedziesz do tego, co zdawało się kresem.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
afercia
20:21
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo via48hrs 48hrs
afercia
20:20
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
afercia
20:19
1975 aa6c
Reposted frommodiglovinne modiglovinne via48hrs 48hrs

June 24 2019

afercia
09:52
Cicho, cicho dzieci. To nie demony, nie diabły... Gorzej. To ludzie.
— Andrzej Sapkowski – Wieża jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
afercia
09:28
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"

February 27 2019

afercia
20:43
4622 c661 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianezavisan nezavisan
afercia
19:33

January 29 2019

afercia
15:31

Foolish girl,

You turn away from the world because you believe the mistakes you have made are tattooed all over your body and that is all the world can see; marks of shame you cannot wipe clean no matter how many years you scrub your skin until no more blood can seep from your pores still stained with filth and sin.

You turn away from the world because you believe you are defined by your past, by the choices you made when there were no other choices; that you are bound to the girl you once were by the invisible ropes still tied around your hands and feet, held in place by words of shame that will never deliver you from their grasp.

You turn away from the world because you believe you are not deserving to hold your head high and look it in the eye; that you carry a scarlet letter upon your forehead that will blind those who dare to look your way, and you cannot stand to see the way they turn their face from your tainted humanity.

You forget, foolish girl.

You forget what you have survived.

You forget you fought alone against the world when your hands were too small to defeat the weight of it, and so you took it on as your own even though it almost crushed you.

You forget you were betrayed by those who should have protected you and so you barricaded yourself behind hard edges and sharp corners and promised to never trust or need another again.

You forget the way love was shown as abuse and abuse was shown as love and the shame you were forced to carry because of the way you longed to be loved even when that looked like abuse.

You forget you sat alone in a room filled with despair as your hands shook and blood trailed down your wrist and in that moment when you could have chosen death, you chose life.

You forget you have every reason to be hard, but you choose to remain soft. You have every reason to hate, but you choose to show mercy. You have every reason to cast judgment, but you choose to speak grace. You have every reason to f*ck this world the way it has f*cked you, but you choose to heal it instead.

You forget you have survived what most people never could.

Foolish girl, you are not foolish at all.

You are a warrior.

You are strength. You are bravery. You are courage. You are hope. You are light. You are truth. You are love. You are survival. You are kindness. You are wisdom. You are redemption. You are transformation. You are revolution.

And most of all, you are worthy.

To love, and to be loved.

You just need to believe it.

— Kathy Parker
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe viabadblood badblood
afercia
13:09
0179 6a6b 500
Reposted fromnutt nutt viabadblood badblood
afercia
13:08
afercia
13:08
7563 6571 500
Reposted frommeem meem viabadblood badblood
afercia
13:07
9774 740f 500
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood
afercia
13:07
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viabadblood badblood
afercia
12:56
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viabadblood badblood
afercia
12:56
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viabadblood badblood
afercia
12:55

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viabadblood badblood
afercia
12:55
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...