Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

afercia
14:30
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viapensieve pensieve
afercia
14:30
9042 623c
Reposted fromSanthe Santhe viapensieve pensieve
afercia
14:30
afercia
14:30

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre via48hrs 48hrs
afercia
14:29
Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba via48hrs 48hrs
afercia
14:29
4116 0478 500
afercia
14:29
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr via48hrs 48hrs
afercia
14:29
6050 4a52
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapensieve pensieve
afercia
14:28
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapensieve pensieve
afercia
14:07
0182 1bb2 500
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee viapensieve pensieve
afercia
14:07
afercia
14:06

Nawet sobie nie wyobrażasz ile radości sprawia mi to, że po prostu jesteś

— ...
Reposted frompsycha psycha vianezavisan nezavisan
afercia
14:03
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
afercia
13:49

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle vianezavisan nezavisan

June 20 2018

afercia
19:40
afercia
19:39

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
afercia
19:39
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
afercia
19:12
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viapensieve pensieve
afercia
19:11
9042 623c
Reposted fromSanthe Santhe viapensieve pensieve
afercia
19:10
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl