Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

afercia
19:14
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabadblood badblood
19:13
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
19:13
19:13
afercia
19:12
Gdybym uciekła niespodziewanie...
Znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
— sziiiz.soup.
Reposted fromsziiiz sziiiz viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
afercia
19:12
3108 1222
afercia
19:11
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
afercia
19:11
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
afercia
19:11
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
19:10
afercia
19:09
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
afercia
19:08
8068 a4a4
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
afercia
19:08
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viabadblood badblood
afercia
19:08
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabadblood badblood
afercia
19:07
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
— iamstrong.soup.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaegoistee egoistee
afercia
19:07
9896 24a1 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaegoistee egoistee
afercia
19:06
2284 fa2e 500
Reposted fromaisajo aisajo vianezavisan nezavisan
afercia
19:04
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna vianezavisan nezavisan
afercia
19:04
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
19:04
0680 34eb 500

xcoffees:

brown/modern blog :) 

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl