Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

afercia
14:00
Chciałabym Ci poświęcić czas i nie stracić czasu..
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

June 09 2015

afercia
23:12
Przekroczyłaś wodę, zostawiłaś mnie na lądzie, 
Wystarczająco mnie to zniszczyło, ale ty chciałaś bardziej,  Wysadziłaś most, szalona terrorystko,
Machałaś ze swojej strony, posłałaś mi całusa, Zacząłem podążać za tobą, ale zrozumiałem, że już za późno,  Pod moimi stopami nie było nic poza powietrzem.
— Gayle Forman - Wróć, jeśli pamiętasz
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viacytaty cytaty
afercia
23:11
krępuje mnie każdy Twój uśmiech w moją stronę, każda wypowiedź, każdy gest wykonany w moją stronę. mój Boże, jak ja muszę Cię kochać.
— strasznieee.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
afercia
23:10
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
afercia
23:10
afercia
16:23
8787 6b87 500
Reposted fromczwartekpiatek czwartekpiatek vialubiedzis lubiedzis
afercia
16:22

May 27 2015

afercia
21:54
Kiedy sobie uświadomisz, że niczego ci nie brakuje, cały świat będzie należał do ciebie
— Lao - Tse
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

May 26 2015

afercia
23:24

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam vialubiedzis lubiedzis
afercia
23:21
3723 b2c8 500
Reposted fromrol rol viaextract extract

May 25 2015

afercia
20:59
3692 6203 500
Reposted frompl pl
afercia
20:54
1660 4b63
Reposted fromreylin reylin vianezavisan nezavisan

May 24 2015

afercia
21:11
2204 e8fc
A.Ś
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty
afercia
21:07
Przyjdzie taki czas, że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi, którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
afercia
21:07

May 20 2015

afercia
22:59
3459 5cad 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapl pl
afercia
22:58
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
afercia
22:58
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata vialubiedzis lubiedzis
afercia
22:57
Boję się że może nie przyjdziesz
a ja na Ciebie tylko chciałam czekać już
— Dziewczyny -La
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
afercia
22:57

Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze.

Kazali nam uwierzyć w formułę ‚dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia ‚nie o czasie’ muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni.

Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.

— John Lennon
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl